Blanketter

Blanketterna HN-2 och HN-4 går för tillfället inte att fylla i direkt i webbläsaren. Vi räknar med att ha löst detta under vecka 14.

Samtliga blanketter kan fyllas i på skärmen. När du har fyllt i alla fält, skriv ut blanketten på din skrivare och skriv under.

En ansökan eller överenskommelse om avstående från besittningsskydd som kräver hyresnämnds godkännande, sänds via reguljärpost till hyresnämnden. Adressen hittar du under "Var finns hyresnämnden?" Blanketterna bör inte faxas.

OBS! Hyresgästen får inget besittningsskydd när bostaden hyrs ut enligt lagen om uthyrning av egen bostad ("privatuthyrningslagen"). Något avtal om avstående från besittningsskydd behövs alltså inte vid sådana uthyrningar.

Ansökan

"Ansökan till hyresnämnd/arrendenämnd" (blankett HN-1)
(Blanketten kan fyllas i på skärmen.)

Du kan använda ansökningsblanketten (HN-1) för samtliga typer av ärenden. Enda undantaget är ärenden om avstående från besittningsskydd där vi har särskilda blanketter (HN-2, HN-3, HN-4 och HN-5).


Överenskommelse om avstående från besittningsskydd som kräver hyresnämndens godkännande

Information om avstående från besittningsskydd finns både i anslutning till blanketterna och under Besittningsskydd - "Besittningsskydd - Bostad" och "Besittningsskydd - Lokal".

Bostadslägenhet

"Överenskommelse om avstående från besittningsskydd - bostad"
(blankett HN-2) (Blanketten kan fyllas i på skärmen.)

Lokal

"Överenskommelse om avstående från besittningsskydd - lokal"
(blankett HN-3) (Blanketten kan fyllas i på skärmen.)


Överenskommelse om avstående från besittningsskydd som gäller utan hyresnämndens godkännande

Obs! En överenskommelse om avstående från besittningsskydd som gäller utan hyresnämndens godkännande skall inte sändas in till hyresnämnden.

Information om avstående från besittningsskydd finns både i anslutning till blanketterna och under Besittningsskydd - "Besittningsskydd - Bostad" och "Besittningsskydd - Lokal".

Bostadslägenhet

"Överenskommelse om avstående från besittningsskydd - bostad - som gäller utan hyresnämndens godkännande"
(blankett HN-4) (Blanketten kan fyllas i på skärmen.)

Lokal

"Överenskommelse om avstående från besittningsskydd - lokal - som gäller utan hyresnämndens godkännande"
(blankett HN-5) (Blanketten kan fyllas i på skärmen.)


Samtliga blanketter är skapade i PDF-format och öppnas med programmet Adobe Reader. Har du inte programmet installerat på din dator kan du hämta det från Adobes webbplats.
Senast ändrad: 2015-03-27
Dela med andra Skriv ut