JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ansökan

Om hyresvärden inte går med på lägenhetsbytet, kan hyresgästen vända sig till hyresnämnden och få saken prövad.

Använd gärna blanketten "Ansökan till hyresnämnd/arrendenämnd" (blankett HN-1, pdf, länken öppnas i nytt fönster) när du skriver ansökan. En ansökan till hyresnämnden ska innehålla uppgifter om

  • vem eller vilka som är sökande (hyresgästens/hyresgästernas namn och adress)
  • vem som är motpart (hyresvärdens namn och adress)
  • vem som är bytespart (namn och adress)
  • anledningen till att hyresgästen vill byta och när han eller hon vill byta
  • varför hyresvärden inte samtycker till bytet (detta bör framgå av en bifogad handling).

Hyresnämnden kan inte lämna ett generellt tillstånd. Det är därför som bytespartens namn och adress måste vara med i ansökan.

Detta händer i hyresnämnden

När ansökan har kommit in till hyresnämnden skickar nämnden över handlingarna till hyresvärden för att han eller hon ska få tillfälle att yttra sig. Om hyresvärden inte vill gå med på bytet, kallar nämnden hyresvärden och hyresgästen/hyresgästerna till ett sammanträde

Om hyresvärden har invändningar mot bytesparten är det en fördel om också bytesparten kommer till sammanträdet.

Det går inte att överklaga hyresnämndens beslut, men den som vill ange nya skäl kan ansöka om bytet på nytt.

Vad gäller om någon lämnar oriktiga uppgifter i samband med bytet?

Den som lämnar felaktiga uppgifter till hyresvärden eller under handläggningen i hyresnämnden, kan förlora sin lägenhet. I vissa fall kan man också straffas om man lämnar osanna uppgifter vid sammanträdet inför hyresnämnden.
Senast ändrad: 2017-02-27