JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Upplåtelse i andra hand

Här hittar du svar på vanliga frågor som rör upplåtelse i andra hand av en bostadsrättslägenhet.

Grundtanken är att den som innehar bostadsrätten till en lägenhet också själv skall bruka denna. Om alltför många medlemmar hyr ut sina lägenheter, kan det bli svårt för föreningen att få ihop en fungerande styrelse. Det kan också bli dålig anslutning på gemensamma städdagar och liknande. En omfattande andrahandsupplåtelse kan alltså komma i konflikt med föreningens kooperativa karaktär.

Mellan dig och din hyresgäst gäller som huvudregel lagen om uthyrning av egen bostad ("privatuthyrningslagen"), men hyreslagens regler gäller fortfarande för hyresavtal som har ingåtts före den 1 februari 2013.

Hyr du ut två lägenheter, till exempel var sitt rum till två inneboende, gäller lagen om uthyrning av egen bostad ("privatuthyrningslagen") för den första upplåtelsen och hyreslagen (12 kap jordabalken) för den andra upplåtelsen. Om du hyr ut tre lägenheter eller fler, gäller hyreslagen för samtliga upplåtelser eftersom uthyrningen då normalt anses ske i näringsverksamhet.

När en bostadsrättshavare upplåter sin lägenhet i andra hand gäller normalt reglerna i lagen om uthyrning av egen bostad ("privatuthyrningslagen").

Det innebär att andrahandshyresgästen aldrig får något besittningsskydd. Något avtal om avstående från besittnngsskydd behövs alltså inte vid sådana upplåtelser.

I undantagsfall kan hyreslagens regler vara tillämpliga. Andrahandshyresgästen får då besittningsskydd när hyresförhållandet har varat längre än två år i följd, men besittningsskyddet kan avtalas bort.Senast ändrad: 2017-02-27