JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avstående från besittningsskydd

Här hittar du svar på vanliga frågor som rör avstående från besittningsskydd när du hyr eller hyr ut en bostadslägenhet.

Det ger hyresgästen ökad rättssäkerhet. Om överenskommelsen i stället hade fått vara en del av själva hyresavtalet, hade hyresgästen kanske inte lagt märke till att han eller hon har avstått från sitt besittningsskydd.

Du hittar lagregeln i 12 kap. 45 a § jordabalken.

Ja, två olika blanketter (HN-2 och HN-4) för olika situationer. Du hittar dem under menyn "Blanketter". Du kan också ringa till hyresnämnden och beställa den blankett du behöver.

Det är inte alltid nödvändigt. Läs mer under menyn "Besittningsskydd".

En sådan överenskommelse innebär att hyresgästen måste flytta om hyresavtalet upphör av någon sådan särskild anledning, som parterna har enats om och som finns beskriven i överenskommelsen. Om en sådan anledning uppkommer har hyresgästen alltså avstått från sitt besittningsskydd och sin rätt att få förlängningsfrågan prövad i hyresnämnden.

Hyresvärden kan vända sig till kronofogdemyndigheten eller tingsrätten med ett yrkande om avhysning om hyresgästen inte flyttar.


Överenskommelsen gäller inte i följande situationer:

  • Hyresvärden säger upp hyresavtalet av någon anledning som inte finns med i den skriftliga överenskommelsen.
  • Hyresvärden säger upp hyresavtalet i förtid på grund av att hyresrätten är förverkad. Vägrar hyresgästen då att flytta kan hyresvärden få frågan prövad av kronofogdemyndigheten eller av allmän domstol.
  • Hyresvärden säger upp hyresavtalet till en dag då överenskommelsen inte längre gäller.
  • Hyresnämnden skulle ha godkänt överenskommelsen, men så har inte skett.

Du kan läsa mer under menyn "Besittningsskydd".Senast ändrad: 2017-02-27