Vilken hyra får man ta ut av andrahandshyresgästen?

När en förstahandshyresgäst upplåter sin bostadshyreslägenhet i andra hand gäller hyreslagens hyressättningsregler för bostadslägenheter. För bostadsrätter gäller  från och med den 1 februari 2013 under vissa förutsättningar i stället bestämmelserna i lagen om uthyrning av egen bostad ("privatuthyrningslagen"). Även efter lagändringen måste den som vill upplåta i andra hand ha samtycke av bostadsrättsföreningen eller alternativt ha tillstånd av hyresnämnden.

Hyreslagens regler och bestämmelserna i lagen om uthyrning av egen bostad ("privatuthyrningslagen") skiljer sig åt på flera punkter, till exempel när det gäller hyressättningen, rätten att få hyran sänkt med retroaktiv verkan, rätten att säga upp hyresavtalet och besittningsskyddet.

Hyreslagens regler

Hyreslagens regler innebär i korthet att hyran ska vara skälig och att den inte är skälig om den är påtagligt högre än hyran för lägenheter med likvärdigt bruksvärde. Både lägenheter som ligger i hus som ägs och förvaltas av kommunala (allmännyttiga) bostadsföretag och lägenheter som ägs och förvaltas av privata hyresvärdar kan ligga till grund för jämförelsen.

Du kan läsa mer om hyressättning under huvudmenyn Skälig hyra samt under menyerna Hyra i andra hand/Hyran/Hyresrätt och Hyra i andra hand/Hyran/Bostadsrätt.

Den andrahandshyresgäst som har betalat en oskälig hyra har rätt att få tillbaka vad han eller hon har betalat för mycket. Andrahandshyresgästen har också rätt att få hyran sänkt för den fortsatta uthyrningen.

Andrahandshyresgästen kan vända sig till hyresnämnden och begära att få tillbaka den del av hyran som är oskälig. Använd gärna blanketten Ansökan till hyresnämnd/arrendenämnd (blankett HN-1, pdf, länken öppnas i nytt fönster) när du skriver ansökan.

Ansökan bör innehålla uppgifter om:

  • Under vilken tid andrahandshyresgästen har hyrt lägenheten
  • Vilken hyra som andrahandshyresgästen har betalat
  • Vad som ingått i hyran, till exempel möbler, telefon och hushållsel
  • Vilken hyra som andrahandshyresgästen tycker är skälig
  • Vilken hyra som förstahandshyresgästen har betalat till fastighetsägaren 
  • Eventuella jämförelselägenheter som andrahandshyresgästen vill hänvisa till.

Återbetalning kan bli aktuell för hyror upp till ett år tillbaka i tiden räknat från dagen för ansökan. Hyresgästen ska ansöka senast inom tre månader från det han eller hon lämnade lägenheten, det vill säga normalt inom tre månader från den dag då hyresavtalet upphörde.

Inget hindrar att hyresgästen ansöker om återbetalning redan under hyrestiden. Hyresnämnden fastställer då också hyresvillkoren för den hyrestid som återstår.

Båda parter kan överklaga hyrenämndens beslut till Svea hovrätt.

Samma regler om återbetalning av hyra gäller för företag som för vanliga bostadshyresgäster. Även ett företag har alltså rätt att få tillbaka den del av hyran som är oskälig.

Bestämmelserna i lagen om uthyrning av egen bostad ("privatuthyrningslagen")

Du hittar information om reglerna under fliken Hyra i andra hand/Hyran/Bostadsrätt och under Skälig hyra/Upplåtelser enligt lagen om uthyrning av egen bostad ("privatuthyrningslagen").

 
Senast ändrad: 2014-06-25
Dela med andra Skriv ut

Återbetalning

Var i lagen hittar jag reglerna om återbetalning av överhyra?

Reglerna om återbetalning av överhyra finns i 55 e § hyreslagen (12 kap. jordabalken).

De gäller även vid upplåtelse av möblerat och omöblerat rum. Alla upplåtelser för fritidsändamål är undantagna från bestämmelsen.