JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Specialregler

Uthyrning av en del av en bostadshyreslägenhet

Det är bara när man ska hyra ut lägenheten i andra hand till någon som ska använda den självständigt som man behöver samtycke av hyresvärden. Den som ska hyra ut ett rum till en inneboende behöver alltså inte i förväg fråga om lov. Hyresvärden kan reagera först om det skulle uppstå problem kring uthyrningen. Så kan till exempel vara fallet om den inneboende stör grannarna eller använder lägenheten självständigt utan att det finns samtycke till en sådan upplåtelse.

Reglerna om uthyrning av en del av lägenheten finns i 41 § hyreslagen.  

Lokaler

Reglerna för andrahandsuthyrning av en lokal eller en del av en lokal är i princip identiska med de bestämmelser som gäller för andrahandsuthyrning av en bostadshyreslägenhet eller uthyrning av en del av en sådan lägenhet 39-40 §§ hyreslagen. Bestämmelserna tillämpas dock mer restriktivt.

Lägenhet med kooperativ hyresrätt

En kooperativ hyresgäst har samma möjlighet att upplåta sin lägenhet i andra hand som en vanlig hyresgäst. Om den kooperativa hyresrättsföreningen inte samtycker till andrahandsupplåtelsen kan den kooperativa hyresgästen alltså låta hyresnämnden pröva tillståndsfrågan.

Även när den kooperativa hyresrättsföreningen inte äger fastigheten utan i stället hyr de lägenheter som den i sin tur upplåter till sina medlemmar, räknas den kooperativa hyresgästen som förstahandshyresgäst. Detta gäller även när någon som inte är medlem hyr en lägenhet av föreningen.

Den kooperativa hyresrättsföreningen kan inte inskränka rätten att upplåta i andra hand genom stadgeföreskrifter.
Senast ändrad: 2019-03-26