JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ansökan

Om hyresvärden inte går med på överlåtelsen, kan hyresgästen vända sig till hyresnämnden och få saken prövad.

Det är den som är hyresgäst som ska ansöka om att få överlåta lägenheten. Om hyresgästen har avlidit är det dödsboet som är hyresgäst.

Använd gärna blanketten "Ansökan till hyresnämnd/arrende-
nämnd
" (blankett HN-1, pdf, länken öppnas i nytt fönster) när du skriver ansökan. En ansökan till hyresnämnden ska innehålla uppgifter om

  • vem hyresgästen vill överlåta lägenheten till
  • vilken relation hyresgästen och den närstående har haft och på vilket sätt hyresgästen sammanbott med den som ska ta över lägenheten
  • hur länge sammanboendet har pågått
  • den närståendes arbets- och inkomstförhållanden.

Detta händer i hyresnämnden

När ansökan har kommit in till hyresnämnden skickar nämnden över handlingarna till hyresvärden för att han eller hon ska få tillfälle att yttra sig.

Om hyresvärden inte vill gå med på överlåtelsen, kallar nämnden hyresvärden och hyresgästen till ett sammanträde.

Den som lägenheten ska överlåtas till är inte part i ärendet och kallas därför inte till sammanträdet, men kan givetvis ändå vara med. Om hyresvärden har haft invändningar mot den som ska ta över lägenheten, är det en fördel om han eller hon också kommer till sammanträdet.

Både hyresvärden och hyresgästen kan överklaga hyresnämndens beslut till Svea hovrätt. I Svea hovrätt kan andra kostnadsregler gälla.
Senast ändrad: 2017-07-27