JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vem ska betala hyresskulder och skador?

Följande gäller som huvudregel när hyresvärden har samtyckt till en överlåtelse eller när hyresnämnden har lämnat hyresgästen tillstånd att överlåta lägenheten.

Om den nya hyresgästen till exempel inte betalar hyran eller skadar lägenheten, kan hyresvärden inte vända sig mot den gamla hyresgästen. Han eller hon ansvarar inte för hyresavtalets förpliktelser för tiden efter överlåtelsen. Hyresvärden får alltså vända sig mot den nya hyresgästen.

Om den gamla hyresgästen har en hyresskuld från tiden före överlåtelsen eller har skadat lägenheten före överlåtelsen, har hyresvärden möjlighet att välja vem han vill vända sig mot. Både den gamla och den nya hyresgästen svarar alltså för hyresavtalets förpliktelser för tiden före överlåtelsen.

Detta utesluter inte att den nya hyresgästen i sin tur kan vända sig mot den gamla hyresgästen, men det är ingen hyresrättslig tvist.

Annan ansvarsfördelning

Det är tillåtet att avtala om en annan ansvarsfördelning än den som följer av huvudregeln. Den gamla hyresgästen kan till exempel ha gått i borgen för den nya hyresgästen. Det kan också vara så att hyresnämnden villkorat sitt beslut till att gälla under förutsättning att överlåtaren går i borgen för den som ska ta över lägenheten.
Senast ändrad: 2017-07-27