JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Så här gör du om du vill att hyresnämnden ska ta upp en tvist

Ärenden i hyresnämnden, Överläggning och beslut, RättshjälpOm du vill att hyresnämnden ska ta upp ditt ärende skickar du in en skriftlig ansökan. Ansökan är kostnadsfri.

Använd gärna blanketten "Ansökan till hyresnämnd/arrendenämnd" (blankett HN-1, pdf, länken öppnas i nytt fönster). Skicka ansökan till den hyresnämnd dit fastigheten hör. Under "Var finns hyresnämnden" hittar du rätt hyresnämnd.

 

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  • Sökandens namn, person- eller organisationsnummer och adress - ange gärna telefonnummer och e-postadress.
  • Ombudets kontaktuppgifter.
  • Motpartens namn och adress - ange gärna telefonnummer.
  • Lägenhetens adress och fastighetsbeteckning.
  • Vad du yrkar, det vill säga hur du vill att nämnden ska besluta. Var så tydlig som möjligt!
  • De omständigheter som du hänvisar till som stöd för yrkandet. Beskriv också anledningen till att du ansöker och vad du och din motpart är oeniga om.

Skicka med kopior på handlingar som har med saken att göra: kontrakt, brev mellan dig och motparten, annan skriftlig bevisning.

OBS! Du behöver bara skicka ett exemplar av ansökan och övriga handlingar.

 

Vad händer när din ansökan kommer till hyresnämnden?

När en ansökan kommer in till hyresnämnden granskas den. I vissa fall begär nämnden in kompletterande uppgifter från dig. Om du inte kommer in med de kompletterande uppgifterna, kan nämnden avvisa ansökan.

Om din ansökan är fullständig skickar hyresnämnden en kopia av din ansökan till din motpart. Ni kallas sedan båda till ett muntligt sammanträde inför nämnden. Vissa enklare ärenden kan nämnden avgöra utan sammanträde.

Ibland händer det att nämnden gör en besiktning av den lägenhet som tvisten rör.
Senast ändrad: 2019-03-27