JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Trappningsregeln

Trappningsregeln innebär att en väsentlig hyreshöjning kan delas upp i etapper. Normalt kan hyran då höjas en gång per år under några års tid.  

Regelns syfte

Trappningsregeln är en skyddsregel som ska hindra att hyresgäster får hyreshöjningar som i praktiken tvingar dem att flytta. Regeln ska samtidigt inte motverka att välmotiverade hyresanpassningar kan genomföras inom rimlig tid.  

När tillämpar hyresnämnden trappningsregeln?

Hyresnämnden tillämpar inte trappningsregeln självmant. Hyresgästen måste alltså begära att hyresnämnden ska tillämpa den vid hyresprövningen.

Vad räknas som en väsentlig hyreshöjning?

Det får bedömas i det enskilda fallet och är beroende av det allmänna läget på hyresmarknaden.

I normalfallet ska det handla om en höjning på cirka tio procent eller mer.

På hur många år kan en hyreshöjning delas upp?

Även detta får bedömas i det enskilda fallet och också här spelar det allmänna läget på hyresmarknaden in.

I normalfallet bör anpassningstiden inte vara längre än några år. Endast i undantagsfall kan det vara motiverat med en så lång tid som tio år.

Kan hyran höjas ytterligare under den tid som trappningen pågår?

Ja, det kan till exempel handla om löpande hyresjusteringar som bestämts i årliga kollektiva förhandlingar.

Gäller trappningsregeln vid alla väsentliga hyreshöjningar?

Skyddsregeln gäller inte om särskilda skäl talar emot att hyran höjs successivt. Så kan vara fallet när

  • hyran höjs på grund av tillval som hyresgästen har gjort
  • den tidigare hyran har varit särskilt låg. Detta kan till exempel ha berott på att hyresvärden under en följd av år har låtit bli att anpassa hyran efter den allmänna hyresutvecklingen.
  • presumtionshyran höjs för att anpassas till den allmänna hyresutvecklingen

Gäller trappningsregeln när hyresvärden hyr ut en lägenhet till en ny hyresgäst?

Skyddsregeln gäller inte när en tidigare uthyrd lägenhet som blivit ledig hyrs ut på nytt. Hyresvärden har då alltså rätt att direkt ta ut hela den framförhandlade skäliga hyran.

Gäller trappningsregeln när en lägenhet övergår till en ny hyresgäst?

Ja, skyddsregeln gäller när lägenheten övergår genom

Trappningsregeln och hyresförhandlingslagens likhetsprincip

Enligt hyresförhandlingslagens likhetsprincip (21 § hyresförhandlingslagen) ska lägenheter som är till bruksvärdet lika och som omfattas av samma förhandlingsordning också ha samma hyra.

Tillämpningen av trappningsregeln kan leda till att befintliga hyresgäster och nya hyresgäster i samma hus under en övergångsperiod får olika hög hyra trots att deras lägenheter är likvärdiga. Detta strider inte mot likhetsprincipen.

 

 
Senast ändrad: 2019-03-26

Var i lagen hittar jag trappningsregeln?

Reglerna om successiv hyreshöjning finns i 12 kap. 55 § femte stycket och 55 e § andra och tredje stycket hyreslagen  och i 21 § andra stycket hyresförhandlingslagen.