JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Undantagsregler för nyproducerade bostadslägenheter

Undantagsreglerna gör det möjligt att avtala om högre hyror (så kallade presumtionshyror) för nyprocucerade bostadslägenheter än vad som är tillåtet enligt bruksvärdesreglerna.

En hyresvärd och en hyresgästorganisation som är etablerad på den ort där fastigheten ligger, har rätt att komma överens om hyror som överstiger bruksvärdesnivåerna. Reglerna gäller nybyggda hus och delar av befintliga hus som byggs om till bostadslägenheter.

Överenskommelsen ska omfatta samtliga bostadslägenheter i huset eller samtliga bostadslägenheter i den del av huset som har byggts om. Ingen av bostadslägenheterna får redan vara uthyrd när hyresvärden och hyresgästorganisationen träffar överenskommelsen.

Hyresgästerna kan inte få hyran prövad enligt bruksvärdereglerna förrän det har gått mer än 15 år sedan den första bostadshyresgästen flyttade in i huset eller i den del av huset som har byggts om.

Syftet med bestämmelserna är att stimulera produktionen av nya bostadslägenheter.
Senast ändrad: 2019-03-26

Var i lagen hittar jag reglerna om presumtionshyra?

Reglerna om presumtionshyra finns i 55 c § i hyreslagen (12 kap. jordabalken).